Om undervisningen

 

Vores ungdomsuddannelse har fire ben:

  • Den alment dannende skoleundervisning, hvor vi bl.a. arbejder med dansk, matematik, samfundsforhold, kommunikation, konfliktløsning, sociale spilleregler, tolerance, selvværd, selvtillid, personlig udvikling, krav og forventninger, etik og moral.

  • Praktisk træning og jobtræning, hvor vi bl.a. arbejder med praktiske arbejdsopgaver, tilrettelægning af opgaver, samarbejdsevne, ansvarlighed, virksomhedsbesøg, erhvervspraktikker og afklaring af de unges arbejdsevne.

  • Bo-træning hvor vi bl.a. arbejder med selvstændig livsførelse, madlavning, hygiejne, rengøring, pengeforståelse, økonomi og brug af offentlige tilbud. Der vil for nogle elever være muligt at bo på Carlsmindekollegiet 

  • Fritidsaktiviteter, hvor vi bl.a. arbejder med idræt, musik, billedkunst, brug af offentlige tilbud samt sociale kontakter og netværk. Vi har egen café, hvor de unge mødes og hænger ud.

En del af undervisningen foregår i særlige projektforløb, mens andre dele foregår i mere traditionelle undervisningssammenhænge. Som undervisningssteder bruger vi bl.a. klasseværelser, værksteder, idrætsfaciliteter, byen, naturen og virksomheder.

Vi underviser primært i små grupper, hvor de unge er sammen med ligestillede. Antallet af hold varierer og tager udgangspunkt i de unges behov.

Kontaktlærer
Hver elev har en kontaktlærer, som følger den unge gennem uddannelsen. Kontaktlæreren står for den individuelle undervisningsplan samt for en del af undervisningen og deltager sammen med den unge i årlige møder om den overordnede uddannelsesplan.