Om ungdomsuddannelsen

Loven om den 3-årige ungdomsuddannelse trådte i kraft i 2007.

Formålet med uddannelsen er, at de unge

  • lærer at leve så selvstændigt og aktivt et voksenliv som muligt

  • udvikler faglige kompetencer, så de bedre kan få et job eller en uddannelse

  • udvikler sociale kompetencer, så det bliver lettere at leve i samspil med andre

  • opnår personlig udvikling og indsigt i egen situation og muligheder

  • får kendskab til nærmiljøet og omverdenen

Gratis undervisning og transport:

Den 3-årige ungdomsuddannelse er gratis for de unge. Bor de mere end 11 km væk, kan de få dækket deres transportudgifter. Hvis de har brug for det, har de mulighed for at få gratis handicapvenlig transport.