Sådan bliver du elev

Vi optager nye elever i januar og august. Optagelse sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning. Efter henvendelse til UU arrangeres et formøde med rundvisning, og der er mulighed for to ugers praktik, hvor den unge kan prøve uddannelsen og sammen med os vurdere, om den er relevant for ham/hende.

Starten på uddannelsen:

De første 12 uger er et afklaringsforløb, hvor vi afdækker den unges ønsker, kompetencer og muligheder.

På den baggrund udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med den unge og hans/hendes nærmeste en overordnet uddannelsesplan, hvorefter Nyborg Ungdomsskole sammen med den unge udarbejder en individuel undervisningsplan.

Undervisningsplanen indeholder bl.a. undervisningens mål, elementer, form og indhold, tilrettelægning, omfang, gennemførelse samt praktikperioder.

Der bliver lagt stor vægt på de unges egne målsætninger, og målene samt vejen dertil bliver løbende evalueret for at give de unge ejerskab til uddannelsen.