Vores dagligdag


Ungegruppen har undervisning fra kl. 9.15 til kl. 15 – om fredagen dog til kl. 12. Gruppen følger skoleårets ferier og fridage.

Vores dagligdag har en fast struktur. Vi starter dagen med, at vi alle mødes til morgensamling. Her synger vi, og der bliver læst i elevernes kontaktbøger og talt om indholdet.

Derefter bliver den enkelte elev præsenteret for sine aktiviteter den pågældende dag, og eleverne bliver delt op i mindre grupper, alt afhængigt af hvad de skal beskæftige sig med. Hver elev bliver typisk tilbudt en aktivitet om formiddagen og en om eftermiddagen.

Til frokost samles eleverne i mindre spisegrupper, hvorefter der er pause inden eftermiddagens aktiviteter går i gang.